ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ_INNOSETA
Η πλατφόρμα INNOSETA, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία AGENSO, αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα πληροφόρησης σχετικά με τις καινοτομίες στο ψεκασμό,…
SmartProtect Website
SmartProtect website is officially launched today and you can visit it at: https://www.smartprotect-h2020.eu/ The website that was developed by AGENSO, includes all…
iRTA project
AGENSO proudly announces that participates at the granted proposal of the iRTA (intelligent robotic high precision treatment application in rough terrain vineyards)…
STARTUP3_OPEN CALL
The STARTUP³ Open Call is now officially closed after two months with 250 applications from 36 countries to arrive! These two months…
Article regarding iRTA project at Ypaithros Chora
iRTA robotic platform for precision spraying in steep slope vineyards (iRTA project) was presented at the Greek newspaper Ypaithros Chora by project…
SMARTPROTECT logo
Προηγμένη τεχνολογία γεωργίας για την προστασία των φυτικών καλλιεργειών Το SmartProtect είναι ένα θεματικό δίκτυο που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και λύσεων…
STARTUP_APPLICATIONS_OPEN
Σας ενημερώνουμε ότι είναι "ανοικτές" οι αιτήσεις για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό STARTUP³. Αν έχετε μια ιδέα, μια μικρομεσαία επιχείρηση ή startup και…
AGROBOFOOD_OPEN CALL
The 1st Open Call for Innovation Experiments is officially launched! agROBOfood builds upon its' existing network and ecosystem and uses the mechanism…
STARTUP3_APPLICATION_YPAITHROS CHORA
Zisis Tsiropoulos CEO of AGENSO partner at the European Horizon 2020 project STARTUP3, announced the beginning of the application period at the…
SMARTPROTECT YPAITHROS CHORA
European Horizon 2020 project SmartProtect was presented by AGENSO’s CEO Zisis Tsiropoulos at the Greek newspaper Ypaithros Chora. Zisis Tsiropoulos described the…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!