ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ INNOSETA
Η Πλατφόρμα INNOSETA είναι ένα ελεύθερα προσβάσιμο αποθετήριο καινοτόμων τεχνολογιών ψεκασμού, εκπαιδευτικού υλικού, έργων και άρθρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κοινότητας ψεκασμών.…
HYDROUSA CONSTRUCTION
HYDRO3 at Mykonos island (Ano Mera) construction activities with HYDROUSA project are underway! This demo site is consisted of a subsurface rainwater…
HYDROUSA meeting Barcelona
The 3rd Management Meeting of HYDROUSA project was held with great success between 10 and 12 July 2019 in Barcelona, Spain. The…
HYDROUSA VIDEO
A video introducing HYDROUSA Project, a Horizon 2020 project, released today on the projects’ YouTube channel for raising public awareness. On the…
Weather Station Installation
AGENSO team installed and tested today multiple weather stations at company’s premises, for the needs of Horizon 2020 project HYDROUSA. The weather…
HYDROUSA LAUNCH
AGENSO team attended the launching event for HYDROUSA project hosted from Impact Hub Athens, on 29 March 2019 at their premises in…
GATES GAME UPDATED
The 3rd version of the Minimum Viable Game (MVG3) of GATES project, for training agricultural professionals in Smart Farming Technologies (SFTs) is…
GATES GAME
The 2nd version of the Minimum Viable Game (MVG2) of GATES project, for training agricultural professionals in Smart Farming Technologies (SFTs) is…
HYDROUSA WEATHER STATION lg
The first weather station for HYDROUSA H2020 project was installed in Tinos Island at Ecolodge pilot side. The weather station is equipped…
HYDROUSA consortium
The kick-off meeting of Hydrousa project was held with great success at 12-13/07/2018 in Lavrion, Greece organized from NTUA (National Technical University…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!