Καλωσήρθατε στην AGENSO

Είμαστε μια Ηγετική Εταιρεία στην ανάπτυξη λύσεων για αυξημένη βιωσιμότητα

Η AGENSO (Agricultural and Environmental Solutions) είναι μια καινοτόμος εταιρεία για τη γεωργία και το περιβάλλον, και η ομάδα της αποτελείται από άτομα με υψηλά κίνητρα και εξειδίκευση που κατέχουν πτυχία στη γεωργική μηχανική, στην πληροφορική και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Η τεχνογνωσία της AGENSO εκτείνεται σε λύσεις τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και υπηρεσίες Γεωργίας Ακιβείας και εξειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης αγροτικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών για τη γεωργία και το περιβάλλον. Η εταιρεία συμβαδίζει με τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Λύσεις & Υπηρεσίες

Γεωργικές Λύσεις
Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μέσω εφαρμογών σε πολλαπλές πλατφόρμες για μια πιο ισχυρή διαχείριση της εκμετάλλευσης και έλεγχο της καλλιέργειας με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο
Περιβαλλοντικές Λύσεις
Κάνοντας περισσότερα με λιγότερα φροντίζοντας το περιβάλλον και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Εξοικονόμηση νερού με τη χρήση μη συμβατικών υδάτινων πόρων και λύσεων αυτοματοποιημένου προγραμματισμού άρδευσης
ΤΠΕ, Αισθητήρες & Χαρτογράφηση
Διαδίκτυο των πραγμάτων για γεωργικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, συλλογή δεδομένων από αισθητήρες πεδίου και προηγμένες τεχνικές χωρικής χαρτογράφησης για οπτικοποίηση δεδομένων
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας, Περιβαλλοντικές και Έρευνας για οργανισμούς, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, αγρότες και ιδιώτες
Έρευνα & Ανάπτυξη
Γεωργική και Περιβαλλοντική έρευνα από ομάδα με μεγάλη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες και Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης
14
Ευρωπαϊκά Έργα
8
Εθνικά Έργα
165
Εταίροι
10
Καινοτόμες λύσεις υπό ανάπτυξη

Σημαντικά Ερευνητικά Έργα

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

    Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!