Πλατφόρμα AgEnergy

Η Πλατφόρμα συγκεντρώνει Τεχνολογίες και Στρατηγικές για καθαρότερη & αποδοτικότερη παραγωγή & χρήση ενέργειας στη γεωργία.

Πλατφόρμα ΙNNOSETA

Η Πλατφόρμα INNOSETA είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου INNOSETA, που συγκεντρώνει καινοτόμα συστήματα ψεκασμού.

Πλατφόρμα SmartProtect

Η Πλατφόρμα SmartProtect αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SmartProtect και συγκεντρώνει λύσεις IPM σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!