Έναρξη λειτουργίας του Εργαλείου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων “AgroFossilFree”

Η βιομηχανία και οι ερευνητικοί φορείς έχουν αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές για ενέργεια που δεν προέρχεται από  ορυκτά καύσιμα (FEFTS), που σχετίζονται με πιο βιώσιμη παραγωγή και χρήση της ενέργειας. Ωστόσο, στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της εξέλιξης αυτών των εργαλείων και πρακτικών και της πραγματικής υιοθέτησης και χρήσης τους από τους γεωργούς της Ε.Ε., και ειδικά από τον μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, με περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφορία.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο AgroFossilFree, μέλος του οποίου είναι η AGENSO έχει δημιουργήσει ένα Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για να παρέχει μία αρχική αξιολόγηση των κατηγοριών τεχνολογίας που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ του κάθε χρήστη που επισκέπτεται αυτό το Εργαλείο.

Το εργαλείο «μιμείται» την παροχή συμβουλής από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Προσομοιάζει μία διαδικασία κατά την οποία οι  εμπειρογνώμονες θα αξιολογούσαν και θα κατέτασσαν τα δεδομένα που εισάγει ο τελικός χρήστης, ώστε να προτείνει τις πιο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις/λύσεις για την εκάστοτε εκμετάλλευση. Το Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την εμπειρία του επισκέπτη/τελικού χρήστη, καθοδηγώντας τον στην εύρεση των πιο κατάλληλων FEFTS για την εκμετάλλευσή του, για καθημερινή χρήση.

Το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα χρειάζεται να μειώσει την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού. Η μετάβαση σε ένα «ενεργειακά έξυπνο» παραγωγικό μοντέλο θα διασφαλίσει το αγρο-διατροφικό σύστημα, που επηρεάζεται προς το παρόν από τις υψηλές και κυμαινόμενες τιμές των ορυκτών καυσίμων και το ενδεχόμενο να μην είναι πλέον διαθέσιμα τα ορυκτά καύσιμα στο μέλλον. Ο στόχος του AgroFossilFree είναι να κλείσει το κενό  μεταξύ των διαθέσιμων FEFTS, είτε πρόκειται για εμπορικές τεχνολογίες είτε για αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας, και των καθημερινών γεωργικών πρακτικών στην Ε.Ε. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στη δημιουργία συστάσεων για χάραξη πολιτικών και στην προώθηση βιώσιμων στρατηγικών και τεχνολογιών.

Μάθετε περισσότερα για το AgroFossilFree

Το AgroFossilFree project είναι ένα τριετές πρόγραμμα συνεργασίας, Coordination and Support Action (CSA), με χρηματοδότηση 2 εκ. € από την Ε.Ε., στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020».  Αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση της χρήσης ενέργειας καθώς και τις υπάρχουσες ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, προσφέροντας στους γεωργούς/κτηνοτρόφους βελτιστοποίηση της παραγωγής τους μέσω αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας και μειωμένων εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα οικονομικά, αγρονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το πρόγραμμα στο Twitter, Facebook  και LinkedIn ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.agrofossilfree.eu όπου θα βρείτε την AgEnergy Platform που περιέχει όλα τα FEFTS που έχουν αξιολογηθεί.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!