Κατηγορία Θεματικό δίκτυο
Λέξεις-Κλειδιά Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, γεωργία, δέσμευση άνθρακα στο έδαφος, παραγωγή ενέργειας, παροχή ενέργειας, πράσινη ενέργεια
Κατάλληλο για Βιομηχανία, γεωργικούς συμβούλους, ερευνητές, καταναλωτές, παραγωγούς, υπηρεσίες γεωργικής υποστήριξης
Website platform.agrofossilfree.eu

Γενικές πληροφορίες

Η Πλατφόρμα AgEnergy είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου AgroFossilFree, ενός Ερευνητικού Έργου H2020 (Κωδικός έργου 101000496) και συγκεντρώνει καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές πράσινης ενέργειας (FEFTS) για την γεωργική παραγωγή. Η Πλατφόρμα AgEnergy συμβάλλει σημαντικά στη κάλυψη του χάσματος μεταξύ των διαθέσιμων νέων ενεργειακών λύσεων υψηλής τεχνολογίας και των καθημερινών γεωργικών πρακτικών. Η Πλατφόρμα περιέχει υλικό διαφόρων τύπων όπως:

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Εμπορικές τεχνολογίες
  • Ερευνητικά έργα
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Μηχανισμούς χρηματοδότησης

Οι χρήστες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, με προσανατολισμό στην παροχή καθαρής ενέργειας, στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη δέσμευση άνθρακα του εδάφους. Η κατηγοριοποίηση των FEFTS που υπάρχουν στην Πλατφόρμα (όπως λογισμικά, υλισμικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, ολοκληρωμένες λύσεις) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους τελικούς χρήστες να αναζητήσουν συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται σε διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους παραγόμενης ενέργειας αλλά και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

Τα FEFTS για διαφορετικές γεωργικές εφαρμογές, όπως θέρμανση και ψύξη γεωργικών κατασκευών, φωτισμός, γεωργικές πρακτικές, οχήματα, εργαλεία κ.ά., που υπάρχουν στην Πλατφόρμα, στοχεύουν στην παροχή δωρεάν πρόσβασης σε γνώση σχετικά με συστήματα υπαίθριας παραγωγής, κτηνοτροφίας και θερμοκηπιακά.

Η Πλατφόρμα AgEnergy έχει σχεδιαστεί ως ένα διαδραστικό εργαλείο, όπου οι χρήστες μπορούν επίσης να προτείνουν λύσεις πράσινης ενέργειας για ενσωμάτωση στην Πλατφόρμα, ενώ η Πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 8 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Δανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Ολλανδικά και Γερμανικά).

Πλεονεκτήματα

Βελτιστοποίηση της άρδευσης
Μείωση κόστους παραγωγής
Εξοικονόμηση πόρων
Αύξηση παραγωγής

Εικόνες

Συνδεσμοι

Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!