Κατηγορία Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων
Λέξεις-κλειδιά Αμπελώνας, καρότα, μήλα, μοντέλα πρόβλεψης, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, ΣΥΑ, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ψεκασμός ακριβείας, ψεκασμός
Κατάλληλο για: Γεωργικούς συμβούλους, ερευνητές, παραγωγούς, υπηρεσίες γεωργικής υποστήριξης
Ιστοσελίδα ΣΥΑ dss.optima-h2020.eu

Γενικές πληροφορίες

Το Σύστημα Υποστήριξης λήψεως αποφάσεων (DSS) OPTIMA είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου OPTIMA, ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα H2020 (Κωδικός έργου 773718-2) που υποδεικνύει τον πιθανό κίνδυνο μόλυνσης από 3 κύριες μυκητολογικές ασθένειες (περονόσπορος, αλτερναρίωση και φουζικλάδιο) που μολύνουν αμπελώνες, καλλιέργειες καρότου και οπωρώνες μήλων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σύστημα παρέχει στους χρήστες μια πρόβλεψη 5 ημερών για την εκδήλωση της ασθένειας βασισμένη σε μετεωρολογικά δεδομένα, η οποία παρουσιάζεται σε έναν έγχρωμο χάρτη, με βάση το επίπεδο κινδύνου. Έτσι, οι παραγωγοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής παραγωγής μπορούν να έχουν πρόσβαση ελεύθερα σε αυτό το σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης και κατά συνέπεια να οργανώνουν τις γεωργικές εφαρμογές όπως οι εφαρμογές ψεκασμού για τις καλλιέργειές τους. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την γρήγορη λήψη αποφάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμιση του προϊόντος και απώλεια της σοδειάς που είναι δυνατόν να προκληθεί από σοβαρή έξαρση της ασθένειας. Τα πρόσθετα οφέλη είναι η μειωμένη και πιο οικονομική χρήση των ΦΠΠ, τα χαμηλότερα υπολείμματα και οι μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση ΦΠΠ κατά τη διάρκεια εφαρμογών ψεκασμών που μπορεί να μην χρειάζονται ή/και να μην είναι αποτελεσματικοί.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση ενισχύει την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της εφαρμογής ακριβούς ψεκασμού.

Advantages

Irrigation optimization
Reduction of poduction cost
Cost savings
Increase production

Εικόνες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!