Συμβατότητα με Δράση 4.1.5

Η εταιρεία AGENSO ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι λύσεις που προσφέρει αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως περιγράφονται στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 534/13-03-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες λύσεις εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων:

 • Πίνακας 1.4 Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη φυτική παραγωγή
  • Θερμοκήπια
   41. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστημα OPIRIS)
   45. Συστήματα αισθητήρων για μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωμάτων
  • Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί
   52. Συστήματα αισθητήρων για μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους
  • Συσκευές ΙοΤ στην γεωργία
   53. Συσκευές (Actuators) που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται από απόσταση με εντολή του χρήστη ή αυτόνομα μέσα από ευφυή συστήματα
  • Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μεταφοράς δεδομένων
   54. Δίκτυα μεταφοράς δεδομένων από συσκευές αγρού (π.χ. αισθητήρες, μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ.)
 • Πίνακας 1.5 Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη ζωική παραγωγή
  11. Σύστημα Διαχείρισης Σιλό
  15. Δίκτυα μεταφοράς δεδομένων από συσκευές κτηνοτροφικής μονάδας (π.χ. αισθητήρες, μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!