Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CIRC4FooD πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την AGENSO και διεξήχθη διαδικτυακά με τη…
Ο συντονιστής του έργου AccelWater (Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe) και εκπρόσωποι των ελληνικών βιομηχανιών που…
The kickoff meeting of the AccelWater project was held on November 12th 2020. It was organized by AGENSO and took place online…
AgroFossilFree HUBS
The AgroFossilFree project, a 3-year collaborative Coordination and Support Action (CSA) funded with 2 million € by the EU in the frame…
We are hiring
AGENSO is a company focused on the development of innovative solutions for agricultural and environmental domains, and its team is composed of…
AGENSO proudly announces that will participate in 2 new European Horizon 2020 projects. The NOVATERRA and AgroFossilFree projects will focus on the…
StartUs Insights
StartUs Insights Platform included AGENSO at the top 5 emerging Integrated Farming start-ups among 121 farming start-ups around the world! StartUs Insights…
HYDROUSA WEBINAR
The webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” took place on July 9th. The webinar was organized by the Catalan…
HYDROUSA WEBINAR
We invite you all at the webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” that will take place on July 9th…
STARTUP3_FINALISTS
After the closure of a quite successful STARTUP³ Open Call that attracted applicants from 36 different countries, including 23 out of 27 countries…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!