Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIRC4FooD, εγκαταστάθηκε ο 1ος σταθμός μετρήσεων (ardeusi.gr) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία,…
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CIRC4FooD πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την AGENSO και διεξήχθη διαδικτυακά με τη…
Ο συντονιστής του έργου AccelWater (Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe) και εκπρόσωποι των ελληνικών βιομηχανιών που…
The kickoff meeting of the AccelWater project was held on November 12th 2020. It was organized by AGENSO and took place online…
StartUs Insights
StartUs Insights Platform included AGENSO at the top 5 emerging Integrated Farming start-ups among 121 farming start-ups around the world! StartUs Insights…
HYDROUSA WEBINAR
The webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” took place on July 9th. The webinar was organized by the Catalan…
HYDROUSA WEBINAR
We invite you all at the webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” that will take place on July 9th…
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ - ΕΣΠΑ
The Secretariat of Research and Development has announced today the official start of National projects that was funded through the action "Research…
HYDROUSA H2020
The 4th Project Management Meeting for the H2020 project HYDROUSA was held in Cairo, Egypt organized by Heliopolis University and iSiS partners…
HYDROUSA ANT1 TV
HYDROUSA Project was presented at the Nationwide News Broadcast of ANT1! Project partners talked about HYDROUSA and the actions, the project’s progress…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!