Η AGENSO συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο γεωργίας ακριβείας, το οποίο διοργανώθηκε από τον σύλλογο φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. …
FARMSUSTAINABL KICK OF MEETING
FarmSustainaBl project kick-off meeting was held on 26 February 2020 in Athens, Greece organized by AGENSO in our premises. AGENSO is leader…
FarmSustainabl Logo
FarmSustainaBl is a European Union ERA-NET project aiming to enable smart livestock farming technologies for environmental sustainability using blockchain. AGENSO participates in…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!