Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα του ardeusi.gr. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στα χέρια του παραγωγού για τη διευκόλυνση και την…
The systems from the ardeusi.gr implemented by AGENSO, were discussed during the “The Street Art” programme of ERT3, a public service broadcaster.…
Τα συστήματα από το έργο ardeusi.gr που υλοποιεί η AGENSO, αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Η Τέχνη του Δρόμου»…
AGENSO proudly announces that will participate in 2 new European Horizon 2020 projects. The NOVATERRA and AgroFossilFree projects will focus on the…
StartUs Insights
StartUs Insights Platform included AGENSO at the top 5 emerging Integrated Farming start-ups among 121 farming start-ups around the world! StartUs Insights…
HYDROUSA WEBINAR
The webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” took place on July 9th. The webinar was organized by the Catalan…
HYDROUSA WEBINAR
We invite you all at the webinar of HYDROUSA project “Regenerative and nature-based water solutions” that will take place on July 9th…
STARTUP3_FINALISTS
After the closure of a quite successful STARTUP³ Open Call that attracted applicants from 36 different countries, including 23 out of 27 countries…
SmartProtect Website
SmartProtect website is officially launched today and you can visit it at: https://www.smartprotect-h2020.eu/ The website that was developed by AGENSO, includes all…
iRTA project
AGENSO proudly announces that participates at the granted proposal of the iRTA (intelligent robotic high precision treatment application in rough terrain vineyards)…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!