Η AGENSO συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο γεωργίας ακριβείας, το οποίο διοργανώθηκε από τον σύλλογο φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. …
SYMBIOT AT INNOSETA WORKSHOP
On 16 December 2019 the 1st Regional Workshop of INNOSETA project in Greece was held at Agricultural Association of Pella, in Giannitsa,…
OPTIMA 3RD MEETING
On December 11th, 2019 the 3rd Project Meeting for the H2020 project OPTIMA was held in Turin, Italy hosted by Professor Paolo…
OPTIMA project
A bilateral technical meeting of OPTIMA Η2020 Project, was held today at AGENSO premises, between Agricultural University of Athens (AUA) and AGENSO.…
OPTIMA H2020
A new European Horizon2020 project called OPTIMA, in which AGENSO is a project partner, has officially started at 01/09/2018. OPTIMA – “Optimised…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!