GATES

H2020 (ICT-24-2016)
Κωδικός Πρότασης 732358
Εφαρμογή Τεχνολογιών Παιγνίων για Εκπαίδευση Επαγγελματιών στην Ευφυή Γεωργία
(Applying GAming TEchnologies for training professionals in Smart Farming)

Γενικά

Το GATES θα αναπτύξει μια πλατφόρμα κατάρτισης βασισμένη στα σοβαρά παίγνια, προκειμένου να εκπαιδεύσει επαγγελματίες σε ολόκληρη τη γεωργική αλυσίδα αξίας σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Ευφυούς Γεωργίας (ΤΕΓ), επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη του πλήρους οικονομικού και περιβαλλοντικού δυναμικού της στην ευρωπαϊκή γεωργία. Ο θετικός αντίκτυπος της υιοθέτησης των ΤΕΓ στον τομέα της γεωργίας έχει εδραιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα, πολλές ΤΕΓ είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, αλλά οι αγρότες δυσκολεύονται να αντιληφθούν ποιες είναι οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον, ποια είναι η παραγωγικότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει η υιοθέτησή τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ομοίως, οι εταιρείες ΤΕΓ αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εμπορευματοποίηση του εξοπλισμού τους λόγω της έλλειψης γνώσης και εκπαίδευσης της αγροτικής κοινότητας. Το GATES παρέχει στην κοινότητα των αγροτών, στους φοιτητές γεωπονίας, στις υπηρεσίες επέκτασης και στο δυναμικό των βιομηχανικών πωλήσεων ΤΕΓ μια εύχρηστη και κατανοητή εμπειρία παιχνιδιού που θα επιτρέψει μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια των ΤΕΓ, στις χρήσεις τους, στον διαθέσιμο εξοπλισμό και στην προσομοίωση σχετικά με την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών. Το GATES θα αναπτύξει μια πλατφόρμα κατάρτισης σε επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 7 βασισμένη στα σοβαρά παιχνίδια, όπου μέσω της χρήσης ενός εύρους τεχνολογιών παιγνίων (σενάρια 3D, διαδραστική αφήγηση, μοντελοποίηση και δεδομένα), θα εκπαιδεύει επαγγελματίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα αξίας για τη χρήση των ΤΕΓ. Το GATES θα αναπτύξει ένα σοβαρό παιχνίδι πολλαπλών πλατφορμών (Υπολογιστής/Κινητό/Διαδίκτυο) διαθέσιμο για Android, iOS και Windows με συγχρονισμένες καταστάσεις λειτουργίας εντός και εκτός σύνδεσης. Το GATES θα αποτελέσει ένα επιτυχημένο παράδειγμα για τη χρήση του σοβαρού παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου, που εφαρμόζεται σε επίσημες και ανεπίσημες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, σε ένα πολύπλοκο και διεπιστημονικό θέμα όπως οι ΤΕΓ, επωφελούμενο από τις δυνατότητες των σοβαρών παιγνίων όπως εικονικά περιβάλλοντα και κόσμους, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία , ανταγωνισμός μεταξύ συμπαικτών, ευρεία εξατομίκευση στην πραγματική ζωή και προσομοιωμένα σενάρια περιπτώσεων κ.λπ.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ του κορμού του παιχνιδιού GATES και διάφορων αισθητήρων γεωργίας ακριβείας.

Βασικά Στοιχεία για το GATES

Μετατροπή σε παιχνίδι
Ανάπτυξη σοβαρού παιγνίου για την εκπαίδευση επαγγελματιών σε ολόκληρη τη γεωργική αλυσίδα αξίας σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας (ΤΕΓ)
Επικυρωμένη μάθηση
Εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Start-Up με τρεις διαφορετικές επαναλαμβανόμενες εκδόσεις του Ελάχιστα Βιώσιμου Παιχνιδιού (MVGs) που θα αναπτυχθούν, και θα αξιοποιηθούν στους αντίστοιχους επικυρωμένους κύκλους μάθησης
Επιχειρηματικό Πλάνο
Ανάπτυξη του καταλληλότερου επιχειρηματικού μοντέλου για τη πλατφόρμα σοβαρού παιγνίου με στόχο την εμπορική διάθεση του προϊόντος αμέσως μετά την υλοποίηση του έργου
Ανάγκες τελικών χρηστών
Ενεργή συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών για την εξασφάλιση υψηλής συμμετοχής των μαθητών και εξατομικευμένων ευκαιριών μάθησης

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 01/01/2017
  • Διάρκεια : 30 Μήνες
  • Κατάσταση : Ολοκληρωμένο
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO : Δωρεάν συνεισφορά σε είδος
Εκτιμώμενο Κόστος: €1.270.500,00 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €998.906,25 79%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 732358
3
Minimum Viable Games
3
Validated Learning cycles
1500
Downloads of the game
170
Target Users

Κύρια Επιτεύγματα του GATES

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!