HYDROUSA

H2020 (CIRC-02-2016-2017)
Κωδικός Πρότασης 776643
Επίδειξη βρόχων νερού με καινοτόμα αναγεννητικά επιχειρηματικά μοντέλα για την περιοχή της Μεσογείου
(Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region)

Γενικά

Το HYDROUSA θα παρέχει καινοτόμες, αναγεννητικές και κυκλικές λύσεις για

  1. φυσική διαχείριση υδάτων των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, κλείνοντας βρόχους νερού
  2. διαχείριση θρεπτικών συστατικών, ενίσχυση του γεωργικού και ενεργειακού προφίλ
  3. τοπικές οικονομίες, βασισμένες σε κυκλικές αλυσίδες αξίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες οδηγούν σε μια κατάσταση ωφέλιμη για όλους, τόσο για την οικονομία, όσο για το περιβάλλον και την κοινότητα στο πλαίσιο της σχέσης νερού-ενέργειας-τροφίμων-απασχόλησης. Οι κύκλοι νερού HYDROUSA θα περιλαμβάνουν νερό από μη συμβατικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων λυμάτων, βρόχινου νερού, θαλασσινού νερού, υπόγειων υδάτων και υδρατμών, όλα να καταλήγουν σε ανακτημένα και εμπορεύσιμα προϊόντα.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το HYDROUSA θα επιδείξει σε μεγάλη κλίμακα τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα των καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού χαμηλού κόστους για την ανάκτηση γλυκού νερού, θρεπτικών συστατικών και ενέργειας από τα λύματα, αλατιού και γλυκού νερού από θαλασσινό νερό και γλυκού νερού από ατμοσφαιρικούς υδρατμούς. Θα εφαρμοστούν λύσεις διατήρησης του νερού, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης νερού από υδροφορείς και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της υδρολίπανσης. Οι λύσεις θα παρουσιαστούν σε 3 μεγάλα τουριστικά νησιά στην Ελλάδα. Λεπτομερή τεχνικά και οικονομικά σχέδια ανάπτυξης θα δημιουργηθούν για αναπαραγωγή σε επιπλέον 25 τοποθεσίες παγκοσμίως. Μέσω των εγκατεστημένων στα πεδία βρόχων νερού του HYDROUSA, δεν απαιτούνται πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού για ανάκτηση πόρων, καθώς οι παραγωγοί εμπλέκονται άμεσα ως καταναλωτές για τα προϊόντα που παράγονται. Το HYDROUSA θα συνδυάσει την παραδοσιακή εξειδικευμένη εργασία με τη σύγχρονη ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όμορφα και έξυπνα συστήματα αυτοματισμού. Το HYDROUSA θα φέρει επανάσταση στις αλυσίδες αξίας του νερού στις περιοχές της Μεσογείου και όχι μόνο, από την άντληση νερού έως την επεξεργασία λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση. Οι προτεινόμενες λύσεις HYDROUSA δείχνουν τεράστιες δυνατότητες να αλλάξουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το νερό, τα τρόφιμα και την ενέργεια.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι ηγέτης του Πακέτου Εργασίας 5 («Παρακολούθηση των χώρων επίδειξης και ενσωμάτωση ΤΠΕ») και υπεύθυνη για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης και ελέγχου των βρόχων νερού HYDROUSA, για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης σε γεωργικά πεδία και για την ανάπτυξη ενός σοβαρού παιχνιδιού για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Βασικά Στοιχεία για το HYDROUSA

Επεξεργασία νερού
Παροχή γλυκού νερού από μη συμβατικές πηγές νερού
Κυκλική Οικονομία
Κυκλικές τεχνολογίες που βασίζονται στη φύση λειτουργούν για την επεξεργασία λυμάτων και την ανάκτηση θρεπτικών συστατικών
Παρακολούθηση νερού
Διαδικτυακή παρακολούθηση και έλεγχος των βρόχων νερού σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας συστήματα ανοιχτού κώδικα
Διαχείριση θρεπτικών συστατικών
Διαχείριση θρεπτικών συστατικών, ενισχύοντας το γεωργικό και ενεργειακό προφίλ

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 01/07/2018
  • Διάρκεια : 54 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Άμεσος δικαιούχος
Εκτιμώμενο Κόστος: €12.015.448,75 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €9.958.706,88 83%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €360.237,50 3%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 776643
13
Καινοτόμες λύσεις
23
Δράσεις αναπαραγωγής
25
Εταίροι
10
Χώρες

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!