STARTUP³

H2020 (ICT-33-2019)
Κωδικός Πρότασης 871709
Υποστήριξη υψηλής τεχνολογίας καινοτόμων συντελεστών της αγοράς για την ανάληψη ευκαιριών, την αναβάθμιση των επιδόσεων και την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους
(Supporting deep-tech based innovative market players to uptake opportunities, upgrade performance and upscale their business)
Startup3 diagram

Γενικά

Για να αναπτυχθεί βιώσιμα η ευρωπαϊκή σκηνή νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και να επιτευχθεί ο πιθανός αντίκτυπός της, απαιτείται πρόσβαση σε πραγματικά προβλήματα της αγοράς και πεδία δοκιμών. Με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ή όπως το ορίζει το STARTUP³, τομείς βασικής απόδοσης, το έργο χτίζει και διευκολύνει ένα ανοικτό και συνεργατικό οικοσύστημα για πρωτοπόρους και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με υψηλό αντίκτυπο και λειτουργεί ως διασυνοριακός/τομεακός δημιουργός αγοράς. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία, ανάληψη, διασφάλιση διείσδυσης στην αγορά και περαιτέρω αξιοποίηση της ανάπτυξης και του πιθανού αντικτύπου της βαθιάς έρευνας παρέχοντας πρόσβαση σε ένα δυναμικό και τριών φάσεων πλαίσιο υποστήριξης ανάπτυξης υιοθέτησης-βελτίωσης-αναβάθμισης (UPTAKE-UPGRADE-UPSCALE). Η κατάλυση αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργιών σε όλη την Ευρώπη, στη δικτύωση, στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων της υψηλής τεχνολογίας και την τόνωση της ανάληψής τους- Σύμπλεγα Αποστολών και Συμπλέγματα-Εταιρικός Μηχανισμός. Η κοινοπραξία STARTUP³ είναι μια μίξη μεταξύ γεωγραφικά διάσπαρτων συμπλεγμάτων (POLE SCS, LITC, ITC) διεθνών ειδικών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας (INO και EKT), μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της έρευνας και τεχνολογίας (AGENSO), στούντιο νεοσύστατων επιχειρήσεων (HOLA-UP).

Περισσότερες Πληροφορίες

Προκειμένου να καθοδηγήσουν επενδυτικούς κινδύνους και ευκαιρίες στον τομέα υψηλού κινδύνου, υψηλής ανταμοιβής της υψηλής τεχνολογίας, ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ταυτόχρονη πρόσβαση στην αγορά και τεχνική και βιομηχανική εξειδίκευση και ικανότητα μοναδική για την εμπορευματοποίηση της υψηλής τεχνολογίας. Το STARTUP³ στοχεύει να προσφέρει ακριβώς αυτόν τον τύπο πρόσβασης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις/ μικρομεσαίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες «εταιρικής ανοικτής καινοτομίας» και μέσω μιας συστημικής προσέγγισης προσανατολισμένης στη βιώσιμη εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Στη συνολική μας ιδέα, οι ακόλουθες κύριες διαστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο:

  • Το UPTAKE αφορά την εύρεση και τη συμμετοχή καινοτομίας, δηλαδή νεοσύστατες νεοφυείς επιχειρήσεις/ μικρομεσαίες από τομείς υψηλής τεχνολογίας
  • UPGRADE: εδώ παρουσιάζουμε ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης της ανάπτυξης που ονομάζεται “Ideation2Market”
  • Το UPSCALE έχει σχεδιαστεί για να φέρνει νεοσύστατες επιχειρήσεις/ μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κοινότητα των ΕΚ (Επιχειρηματικών Κεφαλαίων)/ΕΕΚ (Εταιρικών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων) για να παρουσιάσουν/ κατευθύνουν τα προϊόντα τους, να λάβουν ανατροφοδότηση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια, νέους πελάτες και μελλοντικούς συνεργάτες

Τέλος, το STARTUP³ θα επιτρέψει σε καινοτόμες νεοσύστατες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας να εξερευνήσουν διαφορετικά κίνητρα, εργαλεία/ πλατφόρμες και πόρους κατά τη διάρκεια του εντατικού προγράμματος υποστήριξης ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος είναι να διευκολυνθεί η βαθύτερη κατανόηση των τελευταίων τάσεων και δυναμικών πίσω από την εμπορευματοποίηση υψηλής τεχνολογίας και πώς οι νεοσύστατες και άλλες εταιρείες μπορούν (ήπια) να εξασφαλίσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι ο ηγέτης του Πακέτου Εργασίας 2 «Ιδεασμός για Αξιολόγηση & Παρακολούθηση της Αγοράς», υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας κατάλληλης ενότητας για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μελλοντικών υψηλών τεχνολογιών με βάση 360° Ραντάρ Δυνατών και Αδύναμων Σημείων του HOLA-UP, προκειμένου να εντοπίσει και να προσδιορίσει τεχνικές/ επιχειρηματικές υπηρεσίες που θα παραδοθούν σε πρωτοπόρους του STARTUP³, να δημιουργήσουν αποθήκες τεχνικών γνώσεων και πόρων για να επιταχύνουν τις καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας σε διάφορους άξονες, να προετοιμάσουν / οργανώσουν όλες τις υπηρεσίες τεχνικής / επιχειρηματικής υποστήριξης και τέλος να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στο ΠΕ3 (Π3.4), αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου STARTUP³ μετά το τέλος του προγράμματος.

Βασικά Στοιχεία για το STARTUP³

Βοήθεια των νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο και να επιτύχουν τον πιθανό αντίκτυπό τους
Γεφύρωση πρωτοπόρων υψηλής τεχνολογίας και εταιρειών κορυφαίας κατηγορίας
για συνέργεια, καθοδήγηση/ υποστήριξη της βιομηχανίας, χρηματοδότηση και άλλα παρόμοια (Κόμβος καινοτομίας STARTUP³)
Προσφέρει μοναδικές δυνατότητες
όπως τεχνολογική υποστήριξη, οφέλη στην κοινότητα και στην αγορά
Διευκολύνει βαθύτερη κατανόηση
των τελευταίων τάσεων και δυναμικών πίσω από την εμπορευματοποίηση της υψηλής τεχνολογίας

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 01/01/2020
  • Διάρκεια : 24 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Άμεσος δικαιούχος
Εκτιμώμενο Κόστος: €1.555.921,16 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €1.283.644,81 80%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €176.093,75 13%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 871709
25
Καινοτόμοι Συμμετέχοντες
3
Αποστολές Ανακάλυψης
8
Εκδηλώσεις
1
Ανοιχτό Κάλεσμα

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!