agROBOfood

H2020 (DT-ICT-02-2018)
Κωδικός Πρότασης 825395
Υποστήριξη προσανατολισμένη προς τις επιχειρήσεις για τον Ευρωπαϊκό Τομέα Ρομποτικής και Αγροδιατροφής, προς ένα δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας στη Ρομποτική
(Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics)
agROBOfood network interactions

Γενικά

Το agROBOfood είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ που στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για την αποτελεσματική υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών στον τομέα των γεωργικών τροφίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές. Η καρδιά του έργου διαμορφώνεται από τα Πειράματα Καινοτομίας, που οργανώνονται και παρακολουθούνται από Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας, καλύπτοντας ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Σε 7 περιφερειακά συμπλέγματα, τα αρχικά πειράματα καινοτομίας θα επιδείξουν καινοτομίες ρομποτικής στον αγροδιατροφικό τομέα, με τρόπο που εξασφαλίζει την δυνατότητα αναπαραγωγής και την ευρεία υιοθέτηση σε όλη την Ευρώπη. Οι ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας θα υποστηρίξουν τις εταιρείες στην ψηφιοποίηση συνδέοντας διάφορους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το agROBOfood είναι αφιερωμένο στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα μέσω της υιοθέτησης ρομποτικών τεχνολογιών. Θα εδραιώσει, θα επεκτείνει και θα ενισχύσει το τρέχον οικοσύστημα δημιουργώντας ένα βιώσιμο δίκτυο Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας (ΨΚΚ). Αυτό θα ενισχύσει την υιοθέτηση ρομποτικών λύσεων από τον τομέα των γεωργικών τροφίμων: μια τεράστια πρόκληση που απαιτεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς Ευρωπαίους παίκτες. Η καρδιά του έργου διαμορφώνεται από τα πειράματα καινοτομίας (ΠΚ), που οργανώνονται και παρακολουθούνται από τους ΨΚΚ. Σε καθένα από τα 7 Περιφερειακά Συμπλέγματα, ένα αρχικό ΠΚ θα επιδείξει τις ρομποτικές καινοτομίες στα αγροδιατροφικά προϊόντα με τρόπο που να διασφαλίζει τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε όλη την Ευρώπη, την ευρεία υιοθέτηση και τη βιωσιμότητα του δικτύου ΨΚΚ. Το agROBOfood θα συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή κοινότητα ρομποτικής, διασφαλίζοντας συνέργεια με πρωτοβουλίες όπως η EU-Robotics. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την απόδοση ευρωπαϊκών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών προϊόντων. Βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Βιομηχανική Συμβουλευτική Επιτροπή. Θα παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση και θα καθορίζουν επίσης προτεραιότητες για την επιλογή λύσεων που θα χρηματοδοτηθούν. Οι ανοικτές προσκλήσεις ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ θα προσελκύσουν επιπλέον πειράματα καινοτομίας (12) και βιομηχανικές προκλήσεις (8). Αυτά θα επεκτείνουν το δίκτυο και θα διασφαλίσουν ότι οι τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις και οι αναδυόμενες προκλήσεις του τομέα των γεωργικών τροφίμων θα ενσωματωθούν στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών των ΨΚΚ. Μέσω της συμπεριληπτικής δομής και των φιλόδοξων στόχων του, το agROBOfood στοχεύει να φέρει κοντά ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, νασυνδέσει τις τελείες με τρόπο που διασφαλίζει την αποτελεσματική υιοθέτηση τεχνολογιών ρομποτικής στον ευρωπαϊκό τομέα γεωργικών τροφίμων.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός ρομπότ επίδειξης για την ανίχνευση μυκοτοξινών, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία και μπορούν να βρεθούν σε οποιονδήποτε σπόρο ανάλογα με τους γονότυπους και το περιβάλλον. Ο κύριος στόχος αυτού του πειράματος καινοτομίας είναι να εντοπίσει και να επισημάνει με ακρίβεια τις μυκοτοξίνες επί τόπου σε χωράφια καλαμποκιού, καθώς και να συμβάλει στα ουσιαστικά πρότυπα στον ψεκασμό μεταβλητού ρυθμού. Αυτό το συγκεκριμένο ΠΚ στοχεύει στην παράκαμψη της τεχνολογίας ολφακτομετρίας στις γεωργικές εφαρμογές και στη δημιουργία ενός προσομοιωτή που μεγιστοποιεί την ανίχνευση μυκοτοξινών επί τόπου και ψεκάζει με ακρίβεια και μόνο όπου χρειάζεται, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του ψεκασμού κατά των μυκοτοξινών.

Βασικά Στοιχεία για το agROBOfood

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επιτάχυνση της υιοθέτησης ρομποτικών τεχνολογιών από τον Ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα
Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας (Δίκτυο ΨΚΚ)
Παροχή εξειδίκευσης και υποδομής στους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα
Αύξηση στην Υιοθέτηση της Τεχνολογίας
Κάλυψη αναγκών τελικών χρηστών και επίδειξη λύσεων ρομποτικής μέσω πειραμάτων καινοτομίας
Πειράματα Καινοτομίας (ΠΚ)
Δοκιμή και βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών του δικτύου

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 01/06/2019
  • Διάρκεια : 48 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Άμεσος δικαιούχος
Εκτιμώμενο Κόστος: €16.658.045 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €15.999.768 83%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €99.750 3%
  • Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με Κωδικό Πρότασης 825395
7
Πειράματα Καινοτομίας
7
Περιφερειακά Συμπλέγματα
39
Εταίροι
16
Χώρες

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!