Εναρκτήρια Συνάντηση CIRC4FooD

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CIRC4FooD πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την AGENSO και διεξήχθη διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν παρουσιάσεις των φορέων, όπως επίσης παρουσιάσεις των Ενοτήτων Εργασιών του έργου από τους αντίστοιχους Υπευθύνους των Ε.Ε., ενώ ακολούθησε συζήτηση σχετικά με θέματα που άπτονται της υλοποίησης του έργου.

Η AGENSO είναι Συντονιστής του έργου, όπως επίσης Υπεύθυνη για την Ανάπτυξη των Συστημάτων (Ε.Ε. 2) και τις Μελλοντικές Επεκτάσεις (Ε.Ε. 5).

Στόχος του έργου CIRC4Food είναι η μελέτη και η ανάπτυξη αγροδιατροφικών συστημάτων εμπνευσμένα από την Κυκλική Οικονομία που συνδυάζουν την κομποστοποίηση και την συλλογή όμβριων υδάτων, και τα οποία μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και η επίδειξη αυτών μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες πιλοτικές δοκιμές στην πόλη των Τρικάλων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03899.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!