Δημιουργία του ΓΑΛΑΝΘΟΣ, μίας Ελληνικής Βάσης Δεδομένων για την ανθεκτικότητα των κύριων εχθρών της Ελληνικής Γεωργίας

H AGENSO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ)-Δήμητρα, ανέπτυξε τη Βάση Δεδομένων ΓΑΛΑΝΘΟΣ, η οποία είναι δωρεάν διαθέσιμη στο https://galanthos.gr/.

Ο ΓΑΛΑΝΘΟΣ είναι ένα εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας, που αναπτύχθηκε και αποσκοπεί στην υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζανίων και φυτο-παθογόνων μικροοργανισμών, οικονομικά σημαντικών εχθρών, σε κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας.

Με την χρήση του ΓΑΛΑΝΘΟΣ διαδραστικού χάρτη είναι δυνατή η παραγωγή γεω-χωρικών / GIS χαρτών, με δεδομένα βιοδοκιμών (LC50, IG50, ED50, RF κ.α.), βιοχημικών (ενζυμική δραστηριότητα) και μοριακών δοκιμών συχνότητας μεταλλάξεων καθώς και αναλύσεων ανθεκτικότητας των εν λόγω εχθρών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο http://www.galanthos-prd.gr/

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!