SureNexus
H2020 (PRIMA - Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area)
Κωδικός Πρότασης [2142] [SURE_NEXUS] [Call 2021 Section 1 Nexus IA]
Διασφάλιση Δίκαιης Μετάβασης Και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ensure Fair Nexus Transition for Climate Change, Adaptation and Sustainable Development)

Γενικά

Το SureNexus θα αναπτύξει, θα παρουσιάσει και θα αξιολογήσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού και διαχείρισης, προσεγγίζοντας το μοντέλο NEXUS Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE).

To διαχειριστικό πρόγραμμα SureNexus έχει τη δυνατότητα εξέλιξης, μετασχηματισμού, συνεχούς ανατροφοδότησης και εφαρμογής, υιοθετώντας μια πολυπαραγοντική προσέγγιση για τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων, όσον αφορά την ανάπτυξη βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων.

Στα πλαίσια του SureNexus, οι αγροτικές και τουριστικές περιοχές θα θεωρηθούν ανοπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος, ενω παράλληλα, θα γίνει χρήση νέων τεχνολογιών, ως εργαλείο για τη δημιουργία μελλοντικών σεναρίων με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις του υφιστάμενου οικοσυστήματος.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το SureNexus θα υποστηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για μια πράσινη μετάβαση αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την εφαρμογή της προσέγγισης NEXUS Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE).

Στόχος του SureNexus είναι η διάδοση του σε διάφορους βασικούς τομείς σε περιφερειακή κλίμακα.

Το SureNexus στοχεύει στην επισιτιστική ασφάλεια και αυτάρκεια της αγροτικής παραγωγής, αξιοποιώντας πρακτικές της αναγεννητικής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών περμακουλτούρας, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το έργο θα συντελέσει στην δημιουργία φορέων επίδειξης υποσχόμενων καινοτόμων λύσεων μικρής κλίμακας και θα αξιολογήσει την παραγωγικότητα και την αξία τους για την τοπική κοινότητα, οδηγώντας στην αποδοχή των νέων τεχνολογιών και την αλλαγή νοοτροπίας. Τα ενσωματωμένα εργαλεία θα δοκιμαστούν σε τέσσερα καινοτόμα Living Labs, εστιασμένα στις σχετικές ενέργειες Nexus. Ταυτόχρονα, το SureNexus θα γεφυρώσει επικοινωνιακά εμπόδια, θα ανατρέψει παγιωμένες πρακτικές μέσω της ανάπτυξης διασυνδεδεμένων δικτύων κοινοτικών έργων βάσης και θα προωθήσει τη μεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα, σε συνδυασμό με τη διατομεακή συνεργασία.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO θα είναι συν-επικεφαλής του ΠΕ2 και θα συμβάλλει σε διάφορες εργασίες του έργου, ως προς την εγκατάσταση συστημάτων IoT για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Υπό την εποπτεία της, θα δηγμιουργηθεί και θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα Stakeholder Platform (SHP) του SureNexus, ενώ θα συμμετέχει στην ανάπτυξη χαρτών δικτύωσης και στην επιτάχυνση της καινοτομίας.

Η καθοριστική συμβολή της AGENSO στα επικοινωνιακά καθήκοντα, όσον αφορά την επίβλεψη του έργου και τη διαχείριση δεοντολογίας, υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της AGENSO στις εργασίες επικοινωνίας και διάδοσης των ευρημάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SureNexus.

Βασικά Στοιχεία για το SureNexus

Ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων WEFE
Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης πρακτικών λύσεων όπου η χρήση μιας προσέγγισης nexus μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα
Κυκλικής Οικονομία
Ανάπτυξη μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών που τονώνουν τη μείωση της χρήσης του νερού και παραδώστε εργαλεία που αντιμετωπίζουν τις κλιμακωτές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε άλλους τομείς σε μια προοπτική κυκλικής οικονομίας
Αειφορία στον Τουρισμό
Καινοτόμος ενοποίηση πολλών τεχνολογιών για αποκεντρωμένη και πλήρως αυτάρκη τουριστική εγκατάσταση. Αξιοποίηση του αγροτουρισμού για την υποστήριξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων
Μηχανική μάθηση και εξόρυξη δεδομένων
Εργαλείο φιλικό προς τον χρήστη για την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων, αναφορικά με την υλοποίηση του nexus

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 1η Απριλίου 2022
  • Διάρκεια : 36 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Συν-επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
Εκτιμώμενο Κόστος: €4,329,051.00 100%
Συνεισφορά ΕΕ: €3,891,543.00 89%
Ποσό Επιχορήγησης AGENSO: €93,750.00 2%
  • Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Κωδικό Πρότασης [2142] [SURE_NEXUS] [Call 2021 Section 1 Nexus IA].
7
χώρες
15
εταίροι
4
εφαρμοσμένα living labs
8
πακέτα εργασίας

Κύρια καθήκοντα της AGENSO

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Συνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!