Η AGENSO συμμετέχει στην Πρόκληση nº 6: Έξυπνη Γεωργία της πρωτοβουλίας S+T+ARTS

Το S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργήσει και να υποστηρίξει συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών, επιστημόνων και μηχανικών, προκειμένου να αναπτυχθούν δημιουργικές, συμπεριληπτικές και βιώσιμες τεχνολογίες.

12 περιφερειακά κέντρα S+T+ARTS από 11 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να επικοινωνήσουν τη συμβολή της τεχνολογικής προόδου σχετικά με τις τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ομάδα τοπικών εμπειρογνωμόνων από κάθε περιφερειακό κέντρο ασχολείται με μία ή περισσότερες από τις 21 προκλήσεις που αντιμετωπίζει το S+T+ARTS με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την ιδέα «σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά» (“think globally, act locally”).

Στην Πρόκληση nº 6: Έξυπνη Γεωργία, ο στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι αγροτικές περιοχές προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν ως πρότυπα βιωσιμότητας και ευημερίας μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Επί του παρόντος, υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα για καλλιτέχνες ώστε να δημιουργήσουν έργα τέχνης που θα συνδυάζουν τεχνολογία, επιστήμη και τέχνη και τα οποία θα παρουσιάσουν τη «στροφή» προς τη χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία και τον επείγοντα χαρακτήρα αυτής της «στροφής» προκειμένου να φτάσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον στη γεωργία .

Στην Πρόκληση nº 6, όπου η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση είναι εταίρος της κοινοπραξίας και η AGENSO είναι ο συνεργάτης της πρόκλησης, οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στους χώρους, την τεχνογνωσία και τις τεχνολογίες των τοπικών εταίρων ανάλογα με τις ανάγκες τους και κατόπιν αιτήματος. Η Τοπική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που ιδρύθηκε για τους σκοπούς του έργου, αποτελείται από ειδικούς υψηλού επιπέδου, και θα υποστηρίξει τον καλλιτέχνη προσφέροντας πρόσβαση σε ένα χρήσιμο δίκτυο (IoT, μηχανική υπολογιστών, γεωπόνοι, επιστήμη, δημόσιες αρχές, τέχνες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία S+T+ARTS, επισκεφθείτε το https://www.starts.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση «Επανόρθωση του Παρόντος» (“Repairing the Present”), επισκεφθείτε το https://www.onassis.org/open-calls/open-call-starts-repairing-the-present.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!