EffiSpray

ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρότασης T1ΕΔΚ-05249
Καινοτόμο σύστημα για εφαρμογές Αποδοτικού Ψεκασμού
(Innovative system for Efficient Spraying applications)

Γενικά

Ο στόχος του EffiSpray είναι να αναπτύξει ένα σύστημα χαμηλού κόστους, προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ), μειώνοντας παράλληλα τη διασπορά ψεκαστικού νέφους σε οπωρώνες και αμπελώνες. Το EffiSpray, θα επιτρέψει τον ορθολογικό ψεκασμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις εφαρμογές ψεκασμού, όπως το στάδιο ανάπτυξης, το ψεκαστικό νέφος, η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα, οι ρυθμίσεις του ψεκαστήρα, η δόση και η ταχύτητα του ψεκασμού καθώς και ο τύπος του ακροφυσίου. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τα υπολείμματα ΦΠ είναι η συχνή εφαρμογή αναποτελεσματικού ψεκασμού από τους παραγωγούς, αλλά και οι αποτυχημένες εφαρμογές ψεκασμού λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων ψεκασμού ή/και ψεκασμού σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το EffiSpray λαμβάνει υπόψη αυτές τις παραμέτρους και δημιουργεί ένα σύστημα πολλαπλών εργασιών που θα παρέχει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις εφαρμογές ψεκασμού. Υπόσχεται σημαντική μείωση της απώλειας ΦΠ έως και 50%, αύξηση της παραγωγής αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η δισπορά ψεκαστικού νέφους είναι ένα από τα κύρια προβλήματα στις εφαρμογές ψεκασμού που οδηγεί σε μεγάλη απώλεια ΦΠ και μειώνει την ομοιομορφία κατανομής. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αποφεύγοντας τις εφαρμογές ψεκασμού σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες όπως θυελλώδεις και βροχερές ημέρες σε συνδυασμό με ένα σύστημα που μπορεί να διαχειριστεί τη δόση ψεκασμού. Με το EffiSpray, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί σύστημα ψεκασμού μεταβλητού ρυθμού (VRA) για οπωρώνες και αμπελώνες, που εφαρμόζεται σε όλους τους ψεκαστήρες και υπολογίζει τη βέλτιστη δόση ψεκασμού για κάθε εφαρμογή.
Προκειμένου να παρέχει ακριβείς συνθήκες για τον ψεκασμό, το EffiSpray θα έχει μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα Android, απ' όπου ο χρήστης θα λαμβάνει προβλέψεις και συμβουλές για τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια, το σύστημα θα ενημερώνει τον χρήστη για τις «φιλικές προς ψεκασμό» ημέρες. Πριν από την εφαρμογή, το EffiSpray θα παρέχει στον χρήστη έναν υπολογιστή δόσης ψεκασμού για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ο VRA θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή Android, η οποία θα λειτουργεί ως πίνακας πληροφοριών για τον χειριστή του τρακτέρ, όσον αφορά την προτεινόμενη ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι διαδικασίες και οι συνθήκες ψεκασμού θα καταγραφούν στη βάση δεδομένων του συστήματος και θα είναι προσβάσιμες από τον αγρότη με τη μορφή ιστορικών αρχείων και ανάλυσης αποτελεσμάτων.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι υπεύθυνη για όλες τις εργασίες του έργου, καθώς είναι ο μόνος συμμετέχων φορέας στο έργο.

Βασικά Στοιχεία για το EffiSpray

Ευέλικτη Ανάπτυξη Προϊόντων
Το προϊόν EffiSpray βασίζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του έργου.
Ανάπτυξη Λογισμικού
Για την ενημέρωση των χρηστών για τον ιδανικό χρόνο ψεκασμού, με βάση την καινοτόμο επεξεργασία δεδομένων καιρού που διατίθεται μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής και μιας εφαρμογής για συσκευές Android.
Ανάπτυξη Υλισμικού
Το σύστημα ελέγχου μεταβλητού ρυθμού θα ελέγχει την πίεση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αυξομειώνοντας τη δόση ανάλογα με τις ανάγκες και υπολογίζοντας την απαιτούμενη δόση.
Περιβαλλοντικός και Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος
Με το EffiSpray θα υπάρξει σημαντική μείωση απώλειας ΦΠ και κατανάλωση ενέργειας χωρίς μείωση της παραγωγής.

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 08/05/2018
  • Διάρκεια : 36 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Συντονιστής του Έργου
Εκτιμώμενο Κόστος: €193.000,00 100%
Εθνική Συμμετοχή: €154.400,00 80%
  • Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05249)
50
%< Εξοικονόμηση Φυτοφαρμάκων
30
% Εξοικονόμηση Ενέργειας
50
% Μείωση στη χρήση ΦΠ
10
% Αύξηση Παραγωγής

Κυριότερες εργασίες του EffiSpray

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!