EFFiTiLL

ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρότασης T1ΕΔΚ-05243
Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης της κατεργασίας του εδάφους
(Innovative system for Efficient Tillage applications)

Γενικά

Στόχος του EFFiTiLL είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα χαμηλού κόστους για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών επεξεργασίας εδάφους και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Πιο συγκεκριμένα, το EFFiTiLL θα παράσχει στο χρήστη πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την αναποτελεσματική λειτουργία της άροσης, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών ενώ προτείνονται οι κατάλληλες παράμετροι λειτουργίας για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Επίσης το EFFiTiLL θα αναπτύξει ένα λογισμικό που θα διευκολύνει τον έλεγχο των λειτουργιών.
Οι αγρότες αναζητούν συνεχώς τρόπους για να μειώσουν το κόστος και η άροση είναι μία από τις πιο δαπανηρές εργασίες όσον αφορά τη χρήση καυσίμων. Το EFFiTiLL υπόσχεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες των αγροτών, όπως μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 50%,μειώνοντας το αποτύπωμα CO₂ έως και 30%, ενώ αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δίνει πρόσβαση σε λύσεις ευφυούς γεωργίας για μικρές εκμεταλλεύσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η ταχεία αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς και το κόστος παραγωγής οδηγούν τους αγρότες να αναζητήσουν τρόπους μείωσης του κόστους. Οι εργασίες που αφορούν την κατεργασία του εδάφους είναι οι λειτουργίες με την υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, και συχνά ξεπερνούν το 50% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου. Αυτό σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάγκη της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, κάνει τους αγρότες να αναζητήσουν τρόπους μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Επιπλέον, οι υψηλές αποδόσεις των καλλιεργειών σχετίζονται με την ποιότητα της κατεργασίας του εδάφους, η οποία παρέχει το περιβάλλον για τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
Το EFFiTiLL θα αναπτύξει ένα καινοτόμο, πλήρες και έτοιμο για την αγορά σύστημα που θα περιέχει ήδη υπάρχουσες αλλά βελτιστοποιημένες μεθόδους, συλλογής δεδομένων, λογισμικού και αισθητήρων με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Η καινοτομία του EFFiTiLL, είναι ότι θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία GUTD (Gear-Up Throttle-Down) σε συνδυασμό με την ανάλυση όλων των δυνάμεων εργασίας (δύναμη έλξης, κάθετη και πλευρική δύναμη) κατά τη διάρκεια της κατεργασίας για να επιτύχει μείωση καυσίμου έως και 50%. Θα μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και σε παλαιότερα τρακτέρ που δεν διαθέτουν ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το κινητό λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί ως μονάδα ελέγχου χειριστή (OCU) για να λειτουργήσει ως πίνακας πληροφοριών καμπίνας χειριστή.

Συνεισφορά της AGENSO

Η AGENSO είναι υπεύθυνη για όλες τις εργασίες του έργου, καθώς είναι ο μόνος συμμετέχων φορέας στο έργο.

Βασικά Στοιχεία για το EFFiTiLL

Ανάπτυξη λογισμικού
Η εφαρμογή για κινητά, διαθέσιμη για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, θα λειτουργεί ως διαχειριστής εργασιών στο τρακτέρ για να δίνει πληροφορίες του χειριστή σε πραγματικό χρόνο.
Βελτιστοποίηση Υλισμικού
Οι ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες και εξοπλισμός θα βελτιστοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία της καλλιέργειας.
Περιβαλλοντικός και κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος
Με το EFFiTiLL θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στη μείωση του αποτυπώματος CO₂ και της κατανάλωσης ενέργειας.
Ανάγκες τελικών χρηστών
Ενεργή συμμετοχή όλων των αγροτών που σχετίζονται με το έργο για να διασφαλιστεί ότι το έργο θα καλύψει τις ανάγκες τους.

Χρηματοδότηση Έργου

  • Ημερομηνία έναρξης : 08/05/2018
  • Διάρκεια : 36 Μήνες
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Τύπος συμμετοχής της AGENSO: Συντονιστής του Έργου
Εκτιμώμενο Κόστος: €196.000,00 100%
Εθνική Συμμετοχή: €156.800,00 80%
  • Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ -05243)
50
% Μείωση στην κατανάλωση καυσίμου
30
% Μείωση στο αποτύπωμα CO₂
1725
€ Ετήσια εξοικονόμηση για το μέσο παραγωγό
6
Δυναμοκυψέλες στο 3D Δυναμόμετρο

Κυριότερες εργασίες του EFFiTiLL

Νέα Σχετικά με το Έργο

Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι

Εταίροι

Portfolio Category
Share

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε περιβαλλοντικά νέα και ενημερώσεις!